ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report :: โรงพยาบาลแม่เมาะ ::

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 01-2022
1627 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 01-2022
229 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 01-2022
1712 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 01-2022
132 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 01-2022
97 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 01-2022
362 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 01-2022
125 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 01-2022
63 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 01-2022
13 ราย
จำนวนผู้รับบริการคลินิกสุขภาพจิต
ประจำเดือน 01-2022
211 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 01-2022

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
U119 Need for immunization against COVID-19 9113
I10 Essential (primary) hypertension 636
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 345
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] (ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ) 121
K30 Dyspepsia 102
A099 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 101
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 81
F1521 Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine 79
R42 Dizziness and giddiness 67
K040 Diseases of pulp and periapical tissues 52

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 01-2022