ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report :: โรงพยาบาลแม่เมาะ ::

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 10-2021
1456 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 10-2021
133 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 10-2021
1575 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 10-2021
115 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 10-2021
87 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 10-2021
263 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 10-2021
32 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 10-2021
30 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 10-2021
0 ราย
จำนวนผู้รับบริการคลินิกสุขภาพจิต
ประจำเดือน 10-2021
184 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 10-2021

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
U119 Need for immunization against COVID-19 5966
I10 Essential (primary) hypertension 691
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 280
K30 Dyspepsia 101
F1521 Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine 96
K040 Diseases of pulp and periapical tissues 74
R42 Dizziness and giddiness 72
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 65
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] (ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ) 59
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 54

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 10-2021