ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report :: โรงพยาบาลแม่เมาะ ::

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 10-2022
84 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 10-2022
6 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 10-2022
205 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 10-2022
18 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 10-2022
0 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 10-2022
12 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 10-2022
13 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 10-2022
9 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 10-2022
0 ราย
จำนวนผู้รับบริการคลินิกสุขภาพจิต
ประจำเดือน 10-2022
14 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 10-2022

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] (ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ) 59
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 10
R509 Fever of unknown origin 7
A090 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 7
K30 Dyspepsia 6
F410 Other anxiety disorders 6
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 5
F2098 Schizophrenia 5
R42 Dizziness and giddiness 4
E113 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 4

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 10-2022